Trygghetstjänster

AI baserad bild - ljud och positioneringslösningar.

  Affärsmodell

SecOne tillämpar SaaS som affärsmodell. Detta innebär att vi säljer ingen hårdvara. Istället erbjuder vi olika
prenumerations-hyres lösningar för kortare eller längre perioder. 

Lösningar

SecOne är specialiserade på AI baserad bild - ljud och positioneringslösningar. Enheterna är anslutna till larmcentral med åtgärds service. Alternativt kan man ansluta systemen till kundens organisation eller person för egen kontroll.

Hamnlarm. (kommande tjänst)

Hydrofoner som lyssnar efter ljud i vatten och mikrofoner som lyssnar efter ljud på land. En maskininlärningsalgoritm tolkar ljuden och gör en klassificering som därefter värderas utifrån vad som är normalt förkommande i hamnen vid den tidpunkten.

Hamnlarm applikation

Med Hamnlarms användarvänliga app kan du skydda din hamn genom mobil eller dator.

Personlarm

Enheterna levereras till beställaren med utbildning i handhavande och korrekta instruktioner till larmcentral. Översyn och provlarm ingår vid kvartals hyra.

Trådlös kamera detektor

Systemet opererar i över 400 dygn utan ström. Analyserar mottagna bilder, klassificerar erkända objekt, lägger till rörelse, riktning och hastighets uppskattning. .

Interface trådlös kamera detektor

Webbaserad kontrollsite med AI-modul. Modulen klassificerar larm från tex. person, bil eller lastbil.

Nätverksvideo med högtalare

Med tjänsten TryggConnect installerar vi driftövervakade kamerasystem.

Kroppskamera

För ensamarbete eller för att dokumentera en händelse under tex ett arbetspass. Från webb portalen har man full kontroll över var brukaren befinner sig.

Trygg medarbetare

Kamera kopplad till en tryckknapp som kopplar upp sig mot en larmcentral vid tryck. Perfekt vid ensamarbete i en kassa eller reception

I samarbete med

SecOne AB innehar tillståndsbevis enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggning.